Pozitronų emisijos tomografo pastatas

Vieta: Santariškių g. 2 Vilnius